เหยี่ยวข่าว 7 สี : จัดระเบียบ รุกที่หนองหลวง จ.เชียงราย

วันที่ 24 ธ.ค. 2560 เวลา 22:22 น.

Views

“เหยี่ยวข่าว 7 สี” ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการพัฒนาพื้นที่หนองหลวง แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงราย กว่า 8,692 ไร่ กินพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเวียงชัย ประกอบด้วยเทศบาลตำบลดอนศิลา เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และเทศบาลตำบลห้วยสัก หลังพบการบุกรุกเข้าทำประโยชน์นานกว่า 20 ปี รวมกว่า 3,300 ไร่ เหลือพื้นที่เพียง 5,392 ไร่

ขณะที่หลายหน่วยงานลุกขึ้นมาให้ความสำคัญ โดยกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่น โดยทีมเหยี่ยวข่าวฯ ร่วมสังเกตการณ์ด้วย เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน หลังพบการบุกรุก ทั้งจากนายทุนและชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ เข้ามาจับจองใช้ประโยชน์ ทั้งที่เจตนารมณ์เดิมสงวนไว้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน ใช้ประโยชน์ด้านการประมงและทุ่งเลี้ยงสัตว์ แต่ปัจจุบันกลับพบการจับจองสร้างเพิงพัก สร้างแนวรั้วกั้นอาณาเขตพื้นที่ชัดเจน ที่น่าสังเกตคือ เส้นทางจักรยาน ปั่นเลาะหนองหลวง ที่กำลังก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ระบุ แทนที่จะขนานไปคู่กับถนนสายหลัก กลับตัดหลบพื้นที่บางจุดของหนองหลวง

นอกจากนี้ ยังพบพื้นที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ติดกับหนองหลวง นำน้ำจากหนองหลวงไปใช้ แถมปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนกลับมา วอนให้มีการตรวจสอบ เพราะหวั่นส่งผลกระทบตามมา

ส่วนที่เริ่มจัดระเบียบแล้วคือ ร้านอาหารริมหนองหลวง แม้บางส่วนยอมย้ายออกไปแล้ว แต่บางส่วนยังไม่ย้ายออก ยืนยันขอความเป็นธรรม และมาตรการเยียวยาชดเชย เนื่องจากทำมาหากินมานานนับสิบปี และการเข้ามาขายของก็เป็นนโยบายผู้บริหารรุ่นก่อนๆ ด้วยซ้ำ

ด้าน กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย ทำหนังสือด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เสนอให้เรื่องนี้เป็นวาระของจังหวัด ทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด รวมทั้งแผนในการจัดการอย่างยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการน้ำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ รวมถึงต่อยอดพัฒนาเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว หรือแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของจังหวัดเชียงรายในอนาคตด้วย

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี หนองหลวง