คอลัมน์หมายเลข 7 : ลานกีฬาต้านยาเสพติด จ.อยุธยา ตอนที่ 2

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลโรงช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดทำในปี 2554 รวม 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าปลุกอยู่ติดกับเทศบาล  ใช้งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นเด็ก 20.9 ล้านบาท อีกแห่งหมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง ใช้งบกว่า 19.4 ล้านบาท
              
สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลตั้งแต่ปี  2555  เนื่องจากประชาชนร้องเรียนเรื่องราคาที่อาจสูงเกินจริง ผู้บริหารเทศบาลยุคนั้น ยืนยันว่า โครงการนี้มีการทำประชาคม ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลโรงช้าง นายอำเภอมหาราชและผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้น 
               
ความคืบหน้าเรื่องนี้ สตง. ตรวจพบข้อพิรุธในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว 
               
โดยผู้บริหารเทศบาลยุคนั้น กู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกว่า 40 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำลานกีฬา ชำระหนี้ภายใน  10 ปี อดีตผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกตเป็นการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างไม่คุ้มค่า เพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน สามารถใช้งบปกติได้ ภาระการชำระหนี้ 10 ปี อาจทำให้ไม่มีงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นด้านอื่น
              
นอกจากนี้ยังพบว่า รถดูดฝุ่นที่เทศบาลตำบลโรงช้างได้รับเหมือนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่ง ยังจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7