ตักบาตรสองแผ่นดิน “ไทย-ลาว” รับปีใหม่

วันที่ 31 ธ.ค. 2560 เวลา 13:13 น.

Views

นายประจญ  ปรัชย์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองเจ้าเมืองคอบ  รองเจ้าเมืองเชียงฮ่อน  แขวงไชยบุรี  สปป.ลาว  หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนทั้ง 2 ประเทศกว่า  5,000 คน  ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ไทย  และพระสงฆ์จาก สปป.ลาว จำนวน 339  รูป ในประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว  ที่บริเวณเขตติดต่อจุดผ่อนปรนชายแดน กิ่วหก บ้านฮวก ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา และเมืองคอบ สปป.ลาว

สำหรับการทำบุญตักบาตรสองแผ่นดินดังกล่าวเป็นการทำบุญประจำปี  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่ ของพี่น้องชาวไทย-ลาว ที่เดินทางไปมาหาสู่ ซื้อขายสินค้ากันประจำ  รวมทั้งรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตามชายแดนทั้งสองประเทศ  ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่  13 แล้ว  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   ท่ามกลางบรรยากาศอากาศที่หนาวเย็น

Tag : ชาวไทย-ลาว ร่วมตักบาตรสองแผ่นดิน เพื่อความเป็นสิริมงคลวันปีใหม่ พะเยา