นิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

วันที่ 25 มี.ค. 2013 เวลา 12:50 น.

Loading...

สงกรานต์นี้มาคลายร้อนกันด้วย ภาพสวยๆ ในงานนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556” ทั้งหมดนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์สีน้ำมันบนผืนผ้าใบของ “สมภพ บุตราช” จิตรกรคนดังที่ถ่ายทำเรื่องราวของตำนานนางสงกรานต์ความเชื่อโบราณผสมผสานกับจินตนาการ และทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “สมภพ บุตราช”

นางสงกรานต์ประจำปี 2556 มีนามว่า “มโหธรเทวี” ทรงพาหุรัด อิริยาบถอ่อนช้อยงดงาม เชื่อว่าปีนี้จะมีฝนปริมาณมาก

ภาพที่เป็นไฮไลท์ของนิทรรศการ คือภาพว่าที่เจ้าสาวและว่าที่คุณแม่ “ตั๊ก บงกช” มาเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์ มาร่วมชมความงามกันได้ แต่ถ้าใครอยากจับจองเป็นเจ้าของหมดสิทธิ์แล้ว เพราะเจ้าสัวบุญชัยจองไว้เรียบร้อย

นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 28 เมษายนนี้ ที่หอศิลป์อาร์เดล ถ.บรมราชชนนี


Tag: นิทรรศการ  นางสงกรานต์ 2556  สีน้ำมัน  สมภพ บุตราช  มโหธรเทวี  ตั๊ก บงกช 

ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดระยะเวลากว่า60 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรไทยอย่างต่อเนื่อง การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของราษฎรในแต่ละภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่งผลให้มีความเป็นอยู่แร้นแค้นการพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำบริเวณเชิงเขา จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เกิดจากการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานแหล่งน้ำของราษฎร เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน โดยทรงรับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 กักเก็บน้ำได้ 731,450 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่ในฤดูฝน และ 400 ไร่ในฤดูแล้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงทรงงานเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างมิได้ทรงย่อท้อ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรไทยมีความสุขตามอัตภาพสมดังพระราชปณิธาน