คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจเงินอุดหนุนวัดนาคราช-วัดบางนางเพ็ง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 07:19 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้เริ่มต้นปี 2561 ด้วยการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนวัดที่จังหวัดสมุทรปราการ จะเป็นวัดใดติดตามได้จากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจเงินอุดหนุนวัดนาคราช ตรวจเงินอุดหนุนวัดบางนางเพ็ง วัดนาคราช วัดบางนางเพ็ง สมุทรปราการ