คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจเงินอุดหนุนวัดนาคราช

วันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

นี่คือข้อมูลที่พระปลัดสมชาย ปภสสฺโร เจ้าอาวาสวัดนาคราช จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 กับคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ว่าสำนักตรวจเงินแผ่นดินขณะนั้น เกี่ยวกับเงินอุดหนุนที่ได้จาก อบจ.สมุทรปราการวันที่ 10 มิถุนายน 2558จำนวน 22 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ 1 หลังพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ 2 เตาเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เสร็จ 200 วันตามสัญญาและไม่จ่ายค่าปรับใดๆ

เมื่อหาทางออกไม่ได้ เจ้าอาวาสวัดนาคราชจึงส่งข้อมูลให้ สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยตรวจสอบขยายผล พร้อมขอความเป็นธรรมจาก คสช.ด้วย

ล่าสุด วันที่ 19 ธันวาคมปีที่แล้วคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าสตง. ไปติดตามงานก่อสร้างโครงการนี้ หลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าอาวาสวัดนาคราช พบว่า ศาลาฌาปนกิจพร้อมเตาเผา 2 เตาติดตั้งเสร็จแล้วปลายปี 2558 แต่เจ้าอาวาสวัดไม่ตรวจรับให้เหตุผลก่อสร้างผิดจากแบบในสัญญา ผู้รับเหมาจึงไม่มอบกุญแจศาลาให้ ระบุวัดยังติดค่าจ้างอีกกว่า 7 ล้านบาท ขณะที่วัดนาคราชยืนยันจ่ายค่าจ้างหมดแล้ว เมื่อตกลงกันไม่ได้ต่างฝ่ายจึงฟ้องดำเนินกัน ขณะนี้ยังไม่ยุติ

เงินอุดหนุนวัด อบจ.สมุทรปราการ รอ ป.ป.ช.ชี้มูล หรือไม่              
จากการตรวจสอบงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอก พบว่า ทรุดโทรม บางส่วนชำรุดเสียหาย กลายเป็นที่อยู่ของนก เพราะไม่เคยเปิดใช้งานนับตั้งแต่ผู้รับเหมาส่งมอบงานปลายปี 2558 สังเกตจากเตาเผายังมีพลาสติกหุ้มอยู่

ก่อนหน้านั้น เจ้าอาวาสนัดนาคราชส่งหนังสือขอความเป็นธรรมจากศูนย์ดำรงธรรม และส่งต่อให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือตามขั้นตอน 

วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ.สมุทรปราการ และเผชิญปัญหาแบบนี้ยังมีอีก แต่จะเป็นวัดใดติดตามได้วันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี