คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจเงินอุดหนุนวัดบางนางเพ็ง ตอนที่ 2

วันที่ 5 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เมรุเผาศพพร้อมเตาเผาปลอดมลพิษ 2 เตา มูลค่า 15 ล้านบาท ซึ่งวัดบางนางเพ็ง ได้เงินอุดหนุนส่วนนี้จาก อบจ.สมุทรปราการ ในปี 2556 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้รับเหมา โดยมีการส่งมอบงานก่อสร้างดังกล่าวให้วัดบางนางเพ็ง ปี 2557 เพื่อนำไปใช้งานทั้งที่ก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์

โครงการนี้คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบงานก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวัดบางนางเพ็ง ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2557 แต่ไม่เสร็จ ปัจจุบันทิ้งร้างตามภาพที่เห็น  

การขยายผลตรวจเมรุพร้อมเตาเผาปลอดมลพิษ พบว่าที่เพดานด้านบนของเมรุหลังนี้ ก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้เจ้าอาวาสวัดบางนางเพ็ง ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเตาเผาปลอดมลพิษ 2 เตา ที่นำมาติดตั้ง ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน

ล่าสุด สตง.สมุทรปราการ กำลังขยายผลตรวจสอบเงินอุดหนุนงานก่อสร้างส่วนนี้ของวัดบางนางเพ็งแล้ว..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7