ก.พาณิชย์ นำร่องดัน 5 ตลาดสดใช้ QR Code รองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

วันที่ 6 ม.ค. 2561 เวลา 19:37 น.

Views

กระทรวงพาณิชย์ นำร่องยกระดับ 5 ตลาดสด ให้สามารถรับชำระสินค้า ผ่านระบบ QR Code ได้ เพื่อปรับภาพให้ตลาดสดดูทันสมัย และรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปีนี้นำร่องยกระดับตลาดสด 5 แห่ง ในกรุงเทพมหานครเป็นตลาดสดต้นแบบ และเป็นตลาดสดที่สามารถรับชำระสินค้าผ่านระบบ QR Code ได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจากการลงพื้นที่ตวรจสอบการใช้ระบบดังกล่าว พบว่า สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก แต่ยังมีจำนวนน้อยที่ใช้ระบบดังกล่าวในการชำระสินค้า เพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัว แต่หลังจากนี้ก็จะเร่งผลักดัน และสนับสนุนตลาดสดอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ใช้ระบบ QR Code มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนอกจากการชำระด้วยเงินสด และจะเร่งพัฒนาให้มีตลาดสดต้นแบบ ที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพ ราคาเหมาะสมให้มากขึ้น เพื่อให้การแข่งขันพัฒนาตลาดดึงดูดผู้บริโภค ส่วนความคืบหน้าในการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีซี ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้น ขณะนี้สามารถติดตั้งไปได้แล้วในเฟสแรก กว่า 20,000 เครื่อง และจะเร่งติดตั้งอีก 20,000 เครื่องในปีนี้ เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการฯ ของผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาถูก

Tag : กระทรวงพาณิชย์ QR Code สังคมไร้เงินสด QR Code ตลาดสด อีดีซี