หอการค้า คาดสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 ช่วยปลดคนจนปีนี้ ไม่ต่ำกว่า 5 แสนราย

วันที่ 6 ม.ค. 2561 เวลา 19:38 น.

Views

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดมาตรการฝึกอาชีพในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 จะช่วยปลดผู้มีรายได้น้อยให้หลุดพ้นความยากจนไม่ต่ำกว่า 500,000 ราย ในปีนี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 ที่รัฐบาลกำลังออกมาตรการมา ซึ่งจะช่วยอบรมและฝึกอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยมีงานทำ จะทำให้ปีนี้ผู้มีรายได้น้อยหลุดพ้นความยากจนไปได้เบื้องต้น 500,000 ราย เพราะมีทักษะการทำงาน และเกิดการจ้างงานขึ้น จะทำให้มีรายได้ประมาณ 9,000 บาท ต่อเดือน และพ้นเส้นความยากจน จากเดิมที่มีรายได้ไม่ถึง 2,600 บาทต่อเดือน

ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางาน รวมถึงกรมฝีมือแรงงาน ควรเข้ามาเชื่อมโยงและจัดหางานให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอบรมแรงงานด้วย เพื่อให้มีงานรองรับและมีรายได้ เนื่องจากผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ อาจจะยังไม่มีเงินทุนหรือไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ เพื่อดำเนินธุรกิจได้ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยการช่วยเหลือจากภาครัฐในเบื้องต้นก่อน

โดยจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งการช่วยลดค่าครองชีพ โดยโอนเงินให้ 250-300 บาทต่อเดือน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้ซื้อสินค้าจำเป็น รวมทั้งมาตรการฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้น จะช่วยให้มีเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจกว่า 60,000-80,000 ล้านบาท และช่วยสร้างความมั่นใจในการจับจ่ายให้กับประชาชนมากขึ้น

Tag : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้มีรายได้น้อย โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ