คอลัมน์หมายเลข 7 : ความคืบหน้าสนามกีฬา จ.สระแก้ว และสมุทรปราการ

วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 07:24 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้มีความคืบหน้างานก่อสร้างสนามกีฬาตามข้อตกลงของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวง ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลตลอดปีที่ผ่านมา ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 สตง ตรวจสอบงานก่อสร้างสนามกีฬา ทุจริตคอร์รัปชัน ก่อสร้างสนามกีฬา สนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ