เพชรหอมสงสัย : ปัญหาห้องน้ำสกปรก ดอยผาตั้ง จ.เชียงราย

วันที่ 9 ม.ค. 2561 เวลา 17:55 น.

Views

ช่วง เพชรหอมสงสัย วันนี้ ไปสงสัยตามที่แฟนเพจร้องเรียนมา ส่วนจะเป็นที่ไหน ตามคุณเพชรหอมไปกัน      

ที่ดอยผาตั้ง แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ห้องน้ำตรงนี้สร้างด้วยงบประมาณเกือบ 4.5 ล้านบาท พอเวลาผ่านไปสภาพก็เป็นอย่างที่เห็น สกปรกไม่สวยงามเหมือนเดิม บางห้องใช้การก็ไม่ได้ นักท่องเที่ยวเห็นคงจะประทับใจมาก เอ...ห้องน้ำสกปรกแบบนี้...ก็ได้หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขด้วย

Tag : เพชรหอมสงสัย ปัญหาห้องน้ำสกปรก ดอยผาตั้ง ปัญหาห้องน้ำสกปรก ดอยผาตั้ง เชียงราย