พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

วันที่ 9 ม.ค. 2561 เวลา 19:59 น.

Views

เวลา 10.46 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงเรียนราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี โอกาสนี้ ประทานเข็มราชินีมูลนิธิสมนาคุณ แก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์, ครูที่ปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี และครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี รวม 22 ราย

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อปี 2447 และได้พระราชทานโครงการศึกษาไว้ คือ ให้ความรู้ทางช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมศีลธรรม จรรยา และมารยาท ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนเป็นปีที่ 114 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 2,896 คน

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บำเพ็ญพระกุศล สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โรงเรียนราชินี