สภากาชาดไทย เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ ผ่าตัดรักษาโรคตาแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี จังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 ม.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ไปเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี พร้อมเยี่ยมและถวายชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคตา โดยวันนี้มีผู้รับบริการตรวจตา 291 ราย ผู้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา ผ่าตัดต้อกระจกและต้อเนื้อ ทั้งสิ้น 77 ราย มีผู้ได้รับมอบแว่นตาผู้สูงอายุ 106 ราย และมอบรับแว่นกันแดด 77 ราย

โดยโครงการฯ นี้ มีจุดเริ่มต้นจากหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งจากการให้บริการที่ผ่านมา พบว่าพระภิกษุส่วนใหญ่ไม่เคยพบจักษุแพทย์มาก่อน ทำให้การปฏิบัติงานตรวจรักษาดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมาก ปัจจุบันได้ทำการตรวจรักษาโดยไม่คิดมูลค่าไปแล้วกว่า 187,000 ราย และผ่าตัดไปแล้วกว่า 55,000 ราย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภากาชาดไทย โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ โรคตา โครงการรถคลินิกจักษุ