ยิ้มชานแดนใต้ : การพัฒนาหมู่บ้าน เพิ่มพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 07:24 น.

Views

สารคดีสั้น ชุดยิ้มชายแดนใต้ ตอน การพัฒนาหมู่บ้าน เพิ่มพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

Tag : สนามข่าว 7 สี ยิ้มชายแดนใต้ เกาะติดข่าวดัง ภาคใต้ ชุมชนปลอดภัยภาคใต้