คอลัมน์หมายเลข 7 : เตรียมส่งมอบสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ

วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ย้อนไปเดือนมีนาคม  2559 อดีตผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.พร้อมด้วย สตง.จังหวัดสมุทรปราการ และคอลัมน์หมายเลข 7 พบสนามกีฬาแห่งนี้ในระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอื่น จากการขยายผลพบว่าจัดทำโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายกรมทางหลวง ก่อสร้างในลักษณะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) ตั้งแต่ปี 2555 ครบกำหนดส่งมอบงานตั้งแต่ 30 กันยายน 2558 แต่สนามฟุตซอล สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส 6 คอร์ท และอาคารอำนวยการ มีสภาพอย่างที่เห็น

30 มิถุนายน สตง., กกท. และกรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง แต่งานก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จ เช่น สระว่ายน้ำยังไม่มีระบบไฟฟ้า ระบบสำรองน้ำในสระ ทั้งการกรองและการเพิ่มโอโซน ขณะที่โครงการนี้มีการเบิกจ่ายเงินไปเกือบครบแล้ว ขาดเพียง 700,000 บาท บางรายการที่ก่อสร้างเสร็จ สตง.ตรวจพบว่าใช้วัสดุไม่ตรงตามแบบ

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง คนใหม่ เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปรับพื้นสนามฟุตซอล ที่เป็นแอ่งจนได้ระดับ พร้อมส่งมอบงาน

แม้ผู้รับจ้างจะใช้วัสดุปูทับพื้นคอนกรีต สภาพพร้อมใช้งาน แต่บางจุดยังเป็นแอ่งอยู่

ล่าสุดผู้บริหารกรมทางหลวง เชิญรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานที่ได้แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม แต่ไม่มีผู้แทนจาก สตง.เข้าร่วม

กรมทางหลวง ชี้แจงซ่อมแซมพื้นผิวที่ยังเป็นแอ่งให้ได้ระดับ พร้อมกรีดร่องระบายน้ำ, ปรับปรุงทางเท้าบริเวณสนามเทนนิส ส่วนสระว่ายน้ำติดตั้งระบบสำรองน้ำในสระทั้งการกรองและการเพิ่มโอโซนแล้ว

ในวันที่ 15 มกราคม คอลัมน์หมายเลข 7 จะร่วมติดตามการใช้งานสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ มานำเสนอต่อไป..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7