7 วัน 7 อย่าง : กวยจั๊บญวนในปิ่นโต

วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 17:58 น.

Views

เรื่องนี้เป็นเรื่องของกวยจั๊บญวน ที่ไม่เหมือนร้านไหน เพราะใส่ภาชนะที่ไม่เหมือนใคร ที่จังหวัดอุบลราชธานี ไปติดตามได้ใน 7 วัน 7 อย่าง วันนี้

Tag : 7 วัน 7 อย่าง อุบลราชธานี กวยจั๊บญวนในปิ่นโต กวยจั๊บญวน ก๋วยจั๊บญวน