สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 10 ม.ค. 2561 เวลา 19:48 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ซึ่งได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วนและเป็นขวัญกำลังใจ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้ง และหอประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านทิไล่ป้า รวม 600 ผืน

ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยก่อนพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน องคมนตรีและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวและติดตามการดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว ผ้าห่มพระราชทาน องคมนตรี