10 สถานการณ์วิกฤตภัยออนไลน์เด็กและเยาวชน

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งได้สำรวจเด็กอายุ 9-18 ปี กว่า 10,000 คนทั่วประเทศ เด็ก ๆ ส่วนใหญ่เห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ แต่ก็รู้ว่ามีภัยอันตรายแฝง และความเสี่ยงถูกล่อลวง ติดตามคุกคาม

เด็กชายเสี่ยงติดเกม มากกว่าเด็กหญิง และต่างเคยถูกกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์ เคยพบเห็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ สื่อลามกอนาจารเด็ก และล่วงละเมิดทางเพศ เด็กมัธยมปลาย ยังเป็นกลุ่มเสี่ยง นัดพบกันจากสื่อโซเชียลมีเดีย มากที่สุด

ด้านนายธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการอิสระ และอนุกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน พบ 10 สถานการณ์วิกฤตภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการเล่นเกม เด็กติดเกม และ e -sport เล่นเกมล่าเงินรางวัล หรือเสี่ยงปัญหาสร้างความหวังเล่นเกมมืออาชีพ แต่กลายเป็นติดเกมมากขึ้นเด็กไทย ยังเสี่ยงพนันออนไลน์ พนันบอล การกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์ การถูกล่อลวงออกไปพบคนแปลกหน้า จากสื่อสังคมออนไลน์ เด็กไม่รู้ว่า อันตราย และนำไปสู่การข่มขืน ถ่ายภาพบันทึก และแบล็คเมล์ สรุปว่า เด็กไทยยังรู้ไม่เท่าทันสื่อออนไลน์นั่นเอง

สำหรับเด็กเล็ก วันเด็กปีนี้ มีเสียงเรียกร้อง อย่าปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ อยู่กับหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เพราะจะมีผลกับพัฒนาการ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็ก

Tag : ภัยออนไลน์ e-sport