กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเริ่มแล้ว ที่สถาบันราชานุกูล

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เริ่มแล้ว ที่สถาบันราชานุกูล จัดให้เด็ก ๆ พิเศษ ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ และสติปัญญา ได้แสดงความสามารถบนเวทีสนุกสนาน และเล่นสนุกกันใน พร้อมกับจะจัดกิจกรรมอาชาบำบัด และเล่านิทาน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งกรมสุขภาพจิต เน้นพัฒนาการในเด็กปฐมวัย และเฝ้าระวังเพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ในเด็กวัยเรียน ส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษา เพื่อให้เจริญเติบโต ตามพัฒนาการอย่างสมวัย

ด้านแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกล่าวว่า ระดับสติปัญญา เด็กไทย มีแนวโน้มดีขึ้น และกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าไปแก้ปัญหา เสริมไอโอดีน อาหารการกิน ที่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจสังคม ที่เปลี่ยนไป พ่อแม่มีเวลาให้ลูกน้อยลง แต่ไม่ควรปล่อยให้เด็กในวัย 1 ขวบ อยู่กับสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตตามลำพัง กระทบพัฒนาการเด็ก หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องให้เล่น โดยมีพ่อแม่อยู่ด้วย และให้คำแนะนำ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ต้องมองลึกลงไปถึงการพัฒนาเด็ก ที่ยังเหลื่อมล้ำกันมากและยังมีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดวันนี้ ต้องช่วยกันสร้างการยอมรับ สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม และขอให้พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ใช้แนวทางสร้างความผูกพันให้ลูก ใช้หลักการกิน กอด เล่น เล่าในการเลี้ยงดูเด็กทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะมีพัฒนาที่ปกติ หรือ ล่าช้า  สร้างความรัก ความเอาใจใส่เด็ก ๆ ในสังคม สมดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

Tag : วันเด็กแห่งชาติ วันเด็ก 2561 วันเด็ก