คอลัมน์หมายเลข 7 : ทางหลวงเตรียมส่งมอบสนามกีฬา 2 แห่งให้ กกท.

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

สนามกีฬาตามข้อตกลงของการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวงที่ผู้บริหารกรมทางหลวง ระบุว่า มีความคืบหน้างานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% ได้แก่ สนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว และสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ

ก่อนหน้านี้ รองอธิบดีกรมทางหลวงและรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย จับมือเข้าพบอดีตผู้ว่า สตง. ตลอดจนสำนักงานอัยการสูงสุด  กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เพื่อปรึกษาระเบียบข้อกฎหมาย กรณีแยกส่งงานก่อสร้างบางรายการที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ไปพลางก่อน

หลังกรมทางหลวง พบปัญหาไม่สามารถส่งมอบสนามกีฬาบางแห่งได้ทั้งโครงการ เช่น สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีปัญหาที่สนามเทนนิส 8 คอร์ต งบประมาณ 17 ล้านบาท ซ่อมแล้วพื้นสนามยังคงแตกร้าว ปัจจัยจากงานก่อสร้างและสภาพพื้นดินแต่ทุกหน่วยงานไม่ให้ความเห็นที่ชัดเจน เนื่องจาก 2 หน่วยงานทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ

ขณะที่ผู้ว่า กกท. ยังไม่มีท่าทีต่อข้อเสนอนี้

ล่าสุด รองอธิบดีกรมทางหลวง ระบุ เร่งรัดงานก่อสร้างจนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่หากผู้ว่า กกท.ยังไม่ตรวจรับ อาจต้องขอเข้าพบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
                                       
โครงการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เมื่อปี 2555 ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่งในพื้นที่ 8 จังหวัดงบประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2553 อนุมัติในหลักการให้ก่อสร้างสนามกีฬา แต่การกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ประกวดราคาว่าจ้างเอกชน ไปทำ MOU ให้กรมทางหลวงก่อสร้างและไม่เสนอให้ครม.รับทราบ สุดท้ายงานก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนด ราชการเกิดความเสียหาย

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7