ประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 14:30 น.

Views

สหกรณ์เจ้าหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น ประมาณ 50 แห่ง เปิดประชุมเพื่อหารือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การชำระหนี้ติดขัดในงวดที่ 4/2560 ที่ไม่เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจาก ดีเอส ไอยังไม่ปลดล็อกทรัพย์สิน จำนวน 3,811 ล้านบาท ที่ยึดมาจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯคลองจั่น คืนให้กับสหกรณ์ฯ โดยมี นายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการเจ้าหนี้ เป็นประธานในการจัดการประชุม ร่วมกับนายประกิต พิสังกาสา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯคลองจั่น โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปได้ว่ามีเท่าไรก็แบ่งจ่ายไปตามนั้นก่อน ขณะส่วนที่เหลือจะชำระให้หมดภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ส่วนในงวดที่ 3 ที่ชำระไม่ครบตามจำนวน จึงจะขายที่ดิน 2 แปลง ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และใน ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งล่าสุดมีผู้รับซื้อแล้ว และหากเป็นไปตามนั้น สหกรณ์ฯคลองจั่น จะได้รับเงินและใช้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้ทันที

Tag : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สหกรณ์เจ้าหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น