เปิดผลสำรวจคาดเงินสะพัดวันเด็กแห่งชาติปีนี้เกือบ 3,000 ล้านบาท

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ พบว่าช่วงวันเด็กแห่งชาติปีนี้ จะมีเงินสะพัดกว่า 2,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว  2.7 %
              
โดยปีนี้เด็กส่วนใหญ่ 56.93 % บอกว่าไม่มีกิจกรรมอะไร และไม่ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก เนื่องจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองติดงาน บางคนติดเรียนพิเศษ และบางรายเห็นว่าสถานที่จัดงานวันเด็กอยู่ไกล ไม่สามารถเดินทางไปได้ ส่วนบางรายไม่มีเงิน
          
ขณะที่เด็ก 43.07 % ที่จะไปร่วมงานวันเด็ก ส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองจะพาไปเที่ยว หรือทำกิจกรรมตามสถานที่จัดงานวันเด็ก รองลงมาจะพาไปซื้อของขวัญตามห้างสรรพสินค้า
            
โดยผู้ที่จะทำกิจกรรมวันเด็ก ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเพื่อไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่จัดงานเฉลี่ย 926 บาท รองลงมาจะไปทานอาหารนอกบ้าน ใช้เงินเฉลี่ย 1,025 บาท ส่วนที่พาเด็กไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆ ไปแบบไปเช้าเย็น จะใช้เงินเฉลี่ย 2,348 บาท
             
สำหรับพฤติกรรมของเด็กปีนี้ พบว่าเด็กส่วนใหญ่กว่า 60 % มีเงินออมเหลือเก็บ เฉลี่ยวันละ 25 บาท จากเงินที่ผู้ปกครองให้เฉลี่ยวันละ 93 บาท ขณะที่เด็กกว่า 8.6% ทำงานเพื่อหารายได้ด้วย
              
นอกจากนี้ พบว่าเด็กส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเด็ก 70.24 % มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้มือถือเล่นเฟซบุ๊ก หาข้อมูลการเรียนและเล่นเกม โดยใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตวันละ 3-5 ชั่วโมง

Tag : วันเด็กแห่งชาติ เงินสะพัด