วันเด็กแห่งชาติ เผื่อเวลาเดินทางไปสนามบิน 3 ชั่วโมง ป้องกันพลาดเที่ยวบิน

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ กองทัพอากาศจะจัดการแสดงการบินทั้งหมด 5 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 8.15 -9 .05 น., ช่วง 10.00-10.20 น., ช่วง 11.20-11.50 น., ช่วง 12.40-13.30 น. และช่วงเวลา 14.30-14.50 น.
               
ทั้งนี้ บริษัทวิทยุการบินฯ จะปิดการจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองช่วงละ 20-30 นาที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินช่วงละ 4-10 เที่ยวบิน ต้องล่าช้าไปจากตารางการบินปกติ 4-10 นาที โดยสายการบินส่วนใหญ่ได้ปรับตารางการบินเตรียมรับล่วงหน้าไว้แล้ว เช่นเดียวกับพื้นที่การแสดงการบินบริเวณสนามบินในต่างจังหวัด ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี และอุดรธานี
            
จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางมายังท่าอากาศยานล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ป้องกันการพลาดเที่ยวบิน เนื่องจากอาจมีการปรับเวลาเที่ยวบินและคาดว่าจะมีผู้เดินทางไปชมการแสดงการบินจำนวนมาก การจราจรอาจติดขัด

Tag : ท่าอากาศยานดอนเมือง วันเด็กแห่งชาติ