องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 10.10 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการประกอบพิธีบวงสรวงการรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และอัญเชิญพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ โดยมีเวลาฤกษ์ 10.19-11.30 น.

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และจุดธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง จุดธูปหางปักเครื่องบวงสรวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้น นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้าโหรพราหมณ์ อ่านโองการบวงสรวง จบแล้วผู้แทนพระองค์ไปยังชาลาหน้าพระเมรุมาศ สุหร่าย และรับค้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทุบที่ชาลาหน้าพระเมรุมาศ 3 ครั้ง แล้วโปรยดอกไม้ และไปยังแท่นสายสูตร จับสายสูตรอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

ทั้งนี้ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จะดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศ โดยจะเคลื่อนย้ายประติมากรรม ศิลปกรรม จิตรกรรมฉากบังเพลิง ไปไว้ที่สำนักช่างสิบหมู่ ศาลายา ส่วนอาคารประกอบอื่น ๆ ได้แก่ พระที่นั่งทรงธรรม, ศาลาลูกขุน 4 หลัง, ทับเกษตร 2 หลัง, บุษบกซ่าง 1 หลัง, สระอโนดาต 2 สระ จะย้ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ บนเนื้อที่ 10 ไร่ บริเวณด้านหลังหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี และอาคารประกอบอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ ศาลาลูกขุน 2 หลัง จะย้ายไปจัดแสดงที่สำนักช่างสิบหมู่ จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และผลงานมรดกวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่า เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา โดยกำหนดระยะเวลาการรื้อถอนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มีนาคมนี้

Tag : องคมนตรี พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศ รื้อถอนพระเมรุมาศ