สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี และพิจิตร

วันที่ 11 ม.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

ที่ห้องประชุม โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 300 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว พร้อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มพระราชทานด้วย จังหวัดกาญจนบุรี มีภูมิประเทศเป็นป่าไม้ สลับภูเขาสูงและที่ราบ ในฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม และคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมา พัดเข้าปกคลุมทำให้เกิดฝนตก กับมีลมแรงนำความเย็นเข้ามา ทำให้อุณหภูมิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดฤดูกาล โดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอที่อยู่ในพื้นที่สูง

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก และที่หอประชุมอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว รวม 1,500 ผืน โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่มารับผ้าห่มกันหนาว ซึ่งต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดพิจิตร มีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มอยู่ในแอ่งกระทะ ในฤดูหนาวจะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม โดยเฉพาะอำเภอสากเหล็ก ที่มีพื้นที่ลาดชันติดกับภูเขา ทำให้อากาศหนาวเย็นเกือบทั้งฤดูกาล ราษฎรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง

Tag : องคมนตรี โครงการวัดทิพย์สุคนธาราม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดทิพย์สุคนธาราม