เพลิงไหม้สายสัญญาณบนเสาไฟฟ้า จ.ตาก

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 02:05 น.

Views

เป็นภาพขณะเพลิงกำลังลุกไหม้สายสัญญาณ สายเคเบิ้ล ต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้า และลุกลามไหม้สายนำสัญญาณพาดผ่านถนน และไหม้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า บริเวณช่วงทางแยกกลางหมู่บ้านโอฬาร ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรเพื่อป้องกันอันตราย ก่อนประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ตัดกระแสไฟฟ้าและให้ช่างผู้ชำนาญการ ขึ้นบนกระเช้ารถยก นำถังเคมีฉีดพ่นเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ และประสานเจ้าของสายเคเบิ้ล สายสัญญาณต่างๆ ให้เข้าซ่อมแซมและติดตั้งจัดเรียงใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ในลักษณะนี้อีก