ธอส.เตรียมปล่อยกู้โครงการบ้านสวัสดิการแห่งรัฐ 15 ม.ค.นี้

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 มกราคมนี้ เตรียมปล่อยสินเชื่อโครงการ สินเชื่อบ้านสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ภายใต้กรอบวงเงิน 60,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งสินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 10,000 ล้านบาท ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี นาน 4 ปีแรก คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อหมดภายใน 6 เดือน และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ปานกลางไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน วงเงิน 20,000 ล้านบาท ปล่อยกู้รายละไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ส่วนอีกกลุ่ม คือ บุคลากรภาครัฐ วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR -3.75% ต่อปี หรือปัจจุบันเท่ากับ 3% ต่อปีนาน 4 ปีแรก

นอกจากนี้ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2560 ธอส.สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 196,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.06% สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 178,224 ล้านบาท ส่วนยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL อยู่ที่ 43,104 ล้านบาท คิดเป็น 4.21% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 11,775 ล้านบาท สำหรับปีนี้คาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 189,000 ล้านบาท ขยายตัว 6% และน่าจะทำกำไรสุทธิได้ 12,137 ล้านบาท

ส่วนปัญหาการนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นมาขอเปิดบัญชี ธนาคารได้เน้นย้ำให้พนักงานเคาน์เตอร์ดูตัวตนให้ตรงกับบัตรประชาชนให้ถี่ถ้วนเพื่อป้องกันปัญหา

Tag : โครงการบ้านสวัสดิการแห่งรัฐ สวัสดิการแห่งรัฐ