ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 12 ม.ค. 2561

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

ราคาเนื้อสัตว์ทุกรายการยังคงทรงตัว อย่างเนื้อหมูส่วนสะโพกและไหล่ ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-105 บาท, ส่วนไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน ขายราคากิโลกรัมละ 65-70 บาท, กุ้งขาววันนี้ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 190-220  บาท ส่วนคุณผู้ชมที่มองหาปลาทูนึ่งไปรับประทาน วันนี้ราคาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง ขายอยู่ที่เข่งละ 20-25 บาท 
              
สำหรับราคาไข่เป็ดและไข่ไก่ในเช้าวันนี้ ทุกรายการยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ไข่เป็ด ขนาดกลาง  ขายอยู่ที่ฟองละ 4.10-4.20 บาท, ส่วนไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาฟองละ 2.60-2.70 บาท และไข่ไก่เบอร์ 3 ขายราคาฟองละ 2.50-2.60 บาท เช่นเดิม

ราคาผักสดวันนี้มีเพียงมะเขือเทศสีดา ที่ปรับราคาขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 5 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตอยู่ในช่วงปลายรุ่น ทำให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดลดลง ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 30-32 บาท ส่วนผักชนิดอื่นๆ ราคายังเท่าเดิม อย่างผักคะน้า และผักบุ้งจีน ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-22 บาท ส่วนกะหล่ำปลีขายราคากิโลกรัมละ 15-18 บาท
           
สำหรับราคาผลไม้ในเช้าวันนี้ ทุกรายการยังคงทรงตัว ส้มเขียวหวานเบอร์  5 ขายกิโลกรัมละ 55-65 บาท, ฝรั่งพันธุ์กิมจู ขายกิโลกรัมละ 20-25 บาท, กล้วยไข่ ขายอยู่ที่หวีละ 35-40 บาท และมะม่วงเขียวน้ำดอกไม้ ขายกิโลกรัมละ 100-110 บาท   

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)         กก.ละ          100-105   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)   กก.ละ           65-70    บาท
กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)         กก.ละ          190-220   บาท
ปลาทูนึ่ง (3 ตัว/เข่ง)            เข่งละ           20-25    บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด (กลาง)           ฟองละ              4.10-4.20  บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 2)          ฟองละ              2.60-2.70  บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)          ฟองละ              2.50-2.60  บาท

ราคาผัก
มะเขือเทศสีดา          กก.ละ             30-32      บาท
ผักคะน้า                  กก.ละ             20-22      บาท
ผักบุ้งจีน                  กก.ละ             20-22      บาท
กะหล่ำปลี                 กก.ละ             15-18      บาท

ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวาน (เบอร์ 5)        กก.ละ           55-65      บาท
ฝรั่งพันธุ์กิมจู                  กก.ละ           20-25      บาท
กล้วยไข่ (ใหญ่)               หวีละ            35-40      บาท
มะม่วงเขียวน้ำดอกไม้ (เบอร์ 0)  กก.ละ           100-110    บาท
                                        
ที่มา : กรมการค้าภายใน