วันเด็กเดินทางไปสนามบินก่อนเวลา 3 ชั่วโมง

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ กองทัพอากาศจะจัดการแสดงการบินทั้งหมด 5 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 08.15 น.-09.05 น., ช่วง 10.00 น.-10.20 น., ช่วง 11.20 น.-11.50 น., ช่วง 12.40 น.-13.30 น. และช่วงเวลา 14.30 น.-14.50 น.

ทั้งนี้ บริษัทวิทยุการบินฯ จะปิดการจราจรทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองช่วงละ 20-30 นาที ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินช่วงละ 4-10 เที่ยวบิน ต้องล่าช้าไปจากตารางการบินปกติ 4-10 นาที โดยสายการบินส่วนใหญ่ได้ปรับตารางการบินเตรียมรับไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่นเดียวกับพื้นที่การแสดงการบินบริเวณสนามบินในต่างจังหวัด ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่, หาดใหญ่, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี และอุดรธานี

จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางไปยังท่าอากาศยานล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ป้องกันการพลาดเที่ยวบิน เนื่องจากอาจมีการปรับเวลาเที่ยวบิน และคาดว่าจะมีผู้เดินทางไปชมการแสดงการบินจำนวนมาก จะทำให้การจราจรติดขัดได้

บริษัทวิทยุการบินฯ ยังได้ประเมินปริมาณเที่ยวบินที่ผ่านเข้าน่านฟ้าไทยในปีนี้ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5-6 % จำนวนเที่ยวบินจะเกิน 1,000,000 เที่ยวบิน เป็นปีแรก เนื่องจากความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยบริษัทวิทยุการบินฯ จะนำระบบบริหารจัดการจราจรแบบใหม่ มาใช้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งจะเริ่มใช้ควบคู่กับระบบเดิมกลางปีนี้ ก่อนนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 เพื่อรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นถึง 2,000,000 เที่ยวบิน ในปี 2570 และจะเพิ่มเป็น 2,700,000 เที่ยวบิน ในอีก 20 ปีข้างหน้า