สมชัย วืด ผู้ตรวจฯ ยกคำร้อง เซตซีโร กกต.

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:11 น.

Views

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลง ผลการวินิจฉัยคำร้อง ที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้งร้องเรียน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญว่า มาตรา 70 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 มีปัญหา ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือถึง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ชี้แจงกรณีคำร้องดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานยืนยันกลับมา ตรงกันว่า การร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการการเลือกตั้ง ก็เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ใช่เป็นการลงโทษ ขณะเดียวกัน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยึดแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นหลักในการพิจารณาคำร้องดังกล่าว ดังนั้น คำร้องของนายสมชัย ที่อ้างว่า มาตรา 70 ของ พ.ร.ป.กกต. ขัดต่อหลักนิติธรรมนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติว่ามิได้ขัดต่อหลักนิติธรรม และ ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แต่อย่างใด จึงได้ยุติการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่ส่งเรื่องร้องเรียนนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยอีกและจะแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้ร้องได้ทราบต่อไป

Tag : ผู้ตรวจการแผ่นดิน สมชัย เซตซีโร กกต.