รายงานพิเศษ : กรมการขนส่งทหารเรือฝึกกู้ภัย ขส.ทร. 2561

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

การฝึกทางน้ำในแผ่นดิน และการฝึกขนส่งทางยุทธวิธีทางน้ำประจำปี 2561  ของกรมการขนส่งทหารเรือเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญ และให้รู้จักขีดความสามารถและสมรรถนะของเรือ และปีนี้การฝึกมีความแตกต่างจากทุกปี นั้นคือมีการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากในระยะหลังภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ำท่วมรุนแรงขึ้น และทุกครั้งทหารเรือจะเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
              
การฝึกจำลองสถานการณ์ว่า  มีผู้ป่วยที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล โดยบ้านผู้ประสบภัยเต็มไปด้วยสวะ ทำให้เรือท้องแบนไม่สามารถเข้าช่วยได้  ทหารเรือจึงเป็นต้องใช้แอร์โบ๊ต ที่สามารถวิ่งบนสวะได้ เข้าไปให้การช่วยเหลือ
              
สำหรับเรือแอร์โบ๊ต ที่นำมาใช้ในการฝึก เป็นการร่วมมือกันระหว่างทหารเรือกับบริษัทเอกชนของไทย ที่มีความต้องการที่จะพัฒนา และต่อเรือประเภทนี้ขึ้นใช้เอง  ซึ่งยังจะต้องมีการพัฒนาเพื่อต่อยอดต่อไปให้ใช้ได้ในหลากหลายภารกิจในอนาคต

Tag : เกาะติดข่าวดัง