คอลัมน์หมายเลข 7 : หาผู้รับผิดชอบสร้างสนามกีฬาล่าช้า

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) กล่าวถึงปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาตามข้อตกลงของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.กับกรมทางหลวง ที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมสั่งการให้กรมทางหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงเรื่องดังกล่าว ถ้าพบการกระทำผิดต้องลงโทษและดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

จากการขยายผลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.พบว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2553 อนุมัติในหลักการให้ กกท.ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด แต่ กกท.ไม่ประกวดราคาว่าจ้างเอกชน ไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) จำนวน 3 ฉบับ ในช่วงปี 2555-2557 ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท โดย สตง.พบมีการทำหลักฐานเท็จ เบิกค่าจ้างมากกว่างานที่ทำ และใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ขณะที่ผู้ว่าการ กกท.คนปัจจุบัน เคยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้
               
ล่าสุด รองอธิบดีกรมทางหลวง ชี้แจงงานก่อสร้างสนามกีฬาใกล้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบให้ กกท.แล้ว 2 แห่งคือ สนามกีฬาจังหวัดสระแก้วและสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนการหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7