ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้เซ็ตซีโร กกต.ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

หลังนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.มาตรา 70 ที่ให้ กกต.พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไปตั้งแต่วันที่  4 ตุลาคม 2560 ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้เวลากว่า 3 เดือนในการพิจารณา ก่อนที่จะมีมติว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวที่ให้ กกต.พ้นจากตำแหน่งชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้ว
               
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้แจงถึงการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ได้ยึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2560 ที่ชี้ว่าการออก พ.ร.ป.เป็นอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเห็นว่าการให้ กกต.พ้นจากตำแหน่งของ กกต.ตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอำนาจที่ สนช.ได้รับมอบจากรัฐธรรมนูญในการกำหนดเหตุผล ความจำเป็นของการพ้นตำแหน่ง จึงให้ยุติคำร้องของนายสมชัย ไม่ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และจะแจ้งให้นายสมชัยซึ่งเป็นผู้ร้องรับทราบถึงมติของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป