แผ่นดินไหวที่เมียนมา กระทบไทยหลายจังหวัด-สะเทือนถึง กทม.

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

เวลา 01.25 น. เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา จากรอยเลื่อนสะแกง ที่เป็นรอยเลื่อนหลักทางตอนเหนือของประเทศเมียนมา พาดผ่านถึงอ่าวเบงกอล ยาวประมาณ 1,100 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวใกล้กับอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้ชาวบ้านรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แต่จากรายงานยังไม่มีผลกระทบด้านอื่นๆ นอกจากนั้นแล้วหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และกรุงเทพมหานครบางส่วน ก็รับรู้ถึงแรงคลื่นแผ่นดินไหวในระดับ 6.0 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับรุนแรง 
              
และจากข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสะแกง ในประเทศเมียนมานั้น เจ้าหน้าที่บอกว่า เกิดขึ้นเป็นประจำและส่งผลกระทบต่ออำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และจากกราฟข้อมูลแสดงผลการสั่นไหว หลังเกิดแผ่นดินไหว ก็มีอาฟเตอร์ช็อกตามมาติดๆ มากกว่า 10 ครั้ง ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

Tag : แผ่นดินไหวที่เมียนมา แผ่นดินไหว