ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยันการจัดหารถเข็นกระเป๋าโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 16:01 น.

Views

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวถึงกรณีมีข่าวระบุว่า ราคาเช่ารถเข็นกระเป๋าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แพงเกินจริง จำนวน 1,000 คัน วงเงินถึง 879 ล้านบาท ขณะที่ราคาซื้อใหม่ตามท้องตลาดเพียงคันละ 5,250-10,500 บาท
 
โดยชี้แจงว่า การเช่ารถเข็นกระเป๋า บริษัท ท่าอากาศยานไทย ได้กำหนดเงื่อนไขรถเข็นกระเป๋า ต้องเป็นรถเข็นยี่ห้อที่ใช้ในท่าอากาศยานนานาชาติชั้นนำที่มีปริมาณผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคนต่อปี ไม่น้อยกว่า 5 ท่าอากาศยาน และต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกและการลื่นไถลบนทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมทั้งต้องมีรถลากจูงไฟฟ้าด้วย ซึ่งได้มีการตรวจสอบราคาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์รถเข็นกระเป๋าชั้นนำ 3 รายของโลก เพื่อจัดทำราคากลาง
 
ทั้งนี้รถเข็นกระเป๋าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 10,817 คัน และรถลากจูงอีก 16 คัน ไม่ใช่ 1,000 คัน ตามที่เป็นข่าว โดยงานจ้างรถเข็นกระเป๋าเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เป็นเงินค่าจ้างรวม 821.52 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงค่าจ้างแรงงาน ค่าซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย และเมื่อสิ้นสุดสัญญารถเข็นกระเป๋าและรถลากจูงไฟฟ้า พร้อมระบบ จะตกเป็นทรัพย์สินของท่าอากาศยาน

Tag : รถเข็นกระเป๋า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ