กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์มลพิษในไทยปี 2560 ภาพรวมดีขึ้น

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 16:01 น.

Views

สรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560 พบว่าคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก 59 สาย มีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี ร้อยละ 86 แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ แม่น้ำตาปีตอนบน, ลำตะคองตอนบน, ลำชี, สงคราม และสายบุรี แต่ที่น่าเป็นห่วงคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากที่สุด ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง, ท่าจีนตอนล่าง, พังราดตอนบน, ระยองตอนล่าง และแม่น้ำกวง

ขณะที่คุณภาพน้ำทะเลดีขึ้น ได้แก่ อ่าวสะพลี, อ่าวทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร, ทะเลแหวก และหาดต้นไทร เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และช่องแสมสาร จังหวัดชลบุรี

สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง ยังน่าเป็นห่วงหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง ในช่วงสถานการณ์หมอกควันไฟป่า

ขณะที่ฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ยังเป็นปัญหาและเกินค่ามาตรฐานมากกว่าปี 2559 จากกิจการโรงโม่ บดหิน และการคมนาคมขนส่ง
 
สำหรับขยะมูลฝอยทั่วประเทศเพิ่มขึ้น เป็น 27.40 ล้านตัน เฉลี่ยต่อคนผลิตขยะ 1.13 กิโลกรัมต่อวัน

Tag : กรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์มลพิษ