ชาญชัย เสนอนายกรัฐมนตรีใช้ ม.44 ตรวจสอบ ทอท.

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 16:01 น.

Views

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเรียกร้อง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. แก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสนามบินทั้งระบบ โดยสนับสนุนให้ใช้ ม.44 ปลดและตรวจสอบผู้บริหารท่าอากาศยานไทย และบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลไม่รักษากฎระเบียบสัญญา ทำผู้ประกอบการหลายรายต้องจ่ายค่าสิทธิในการประกอบกิจการเพิ่ม อาทิ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจ่ายค่าสิทธิถึง 25 ล้านบาท ทั้งที่ตามสัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ผู้ได้รับอนุญาตจะเรียกเก็บได้เฉพาะค่าเช่าพื้นที่ เริ่มต้นตารางเมตรละ 300-700 บาท และจะเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าไม่เกินร้อยละ 20 โดยไม่สามารถเก็บค่า "สิทธิประกอบกิจการ" เพิ่มจากผู้ประกอบการรายย่อยที่มาเช่าพื้นที่ต่อ จนทำให้สินค้ามีราคาแพง รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างในหลายเรื่อง  โดยในสัปดาห์หน้า จะนำข้อมูลกรณีการทุจริตรถเข็น และเครื่องสแกนที่สนามบิน มาเปิดเผยพร้อมประกาศตั้งเพจ เพื่อให้ภาคประชาชนร่วมส่งรูป อาหาร และของแพง ที่สนามบินต่างๆ ของประเทศไทย ก่อนจะรวบรวมเสนอรัฐบาล และให้สาธารณชนต่อไป

Tag : ทอท. ม.44