สสส.มอบของขวัญเด็กไทยสิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 16:01 น.

Views

การเล่น "จ๊ะเอ๋" กิจกรรมมหัศจรรย์ ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้ฝึกความจำ อารมณ์ดี อดทนรอ กระชับรักและผูกพันใกล้ชิดพ่อแม่
              
สสส.จัดงานของขวัญเด็กไทย สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก เครื่องมือดูแลลูกยุคใหม่ 5 อย่าง ได้แก่ คู่มือสิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก พัฒนาจากสิ่งใกล้ตัว นิทานจ๊ะเอ๋ สื่อสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว, คู่มือและโปสเตอร์เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมถึงแอปพลิเคชั่น "คุณลูก" ฉบับมือถือ, ห้องเรียนพ่อแม่ และภาพยนตร์โฆษณา และคลิปออนไลน์ทั้งหมด เน้นให้พ่อแม่ใช้เวลาอยู่กับลูกมากขึ้น