กระดานข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้ เซตซีโร กกต.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และข่าวอื่น ๆ

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 17:59 น.

Views

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้ เซตซีโร กกต.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยกคำร้องของ นายสมชัย สรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ให้ กกต.พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยมีการพิจารณากว่า 3 เดือน ก่อนมีมติว่าร่างพระราชบัญญัตฉบับดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ธปท. แจงดูแลค่าเงินบาท ไม่ฝืนตลาด
สภาผู้ส่งออกฯ เข้าหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาค่าเงินบาทแข็ง หลุดระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ กระทบต่อการส่งออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันจะเข้าดูแลค่าเงินบาท ไม่ให้แข็งค่าเร็วเกินไป แต่จะไม่ฝืนตลาด พร้อมแนะให้ผู้ส่งออกค้าขายด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ และใช้โอกาสเงินบาทแข็ง นำเข้าเครื่องจักรยกระดับการผลิต

กำชับ กรมขนส่งฯ ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
กระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้ กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เตรียมพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนน รวมทั้งปฏิรูประบบรถเมล์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้เชื่อมต่อระบบการขนส่งสาธารณะ

Tag : เซตซีโร กกต ค่าเงินบาท ค่าเงินบาทแข็ง ความปลอดภัยบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก