องคมนตรี ไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 19:46 น.

Views

ที่โรงเรียนละว้าวังควาย และโรงเรียนวัดกกตาด อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน และผ้าห่มกันหนาว รวม 700 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎร และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎร ในการนี้ ได้รับฟังสถานการณ์ภัยหนาว และตรวจเยี่ยมการดำเนินโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอด่านช้าง มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน พื้นที่ประสบภัยหนาว เป็นหมู่บ้านที่มีภูเขาล้อมรอบ ติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 6.2 องศาเซลเซียส โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาว ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล แจกจ่ายเครื่องกันหนาวจากส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม และเสื้อกันหนาวให้กับราษฎรไปแล้ว แต่พบว่าราษฎรยังมีความต้องการเครื่องกันหนาวอีกกว่า 8,383 คน

Tag : ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน องคมนตรี สิ่งของพระราชทาน