สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานเครื่องกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 19:47 น.

Views

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เชิญเครื่องกันหนาว ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขาดแคลนเครื่องกันหนาว และมอบให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางขอน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม โรงเรียนบ้านผาลั้ง และโรงเรียนบ้านร่มเย็น รวม 1,482 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยจังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500- 2,000 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ส่วนบริเวณที่ราบตามลุ่มน้ำสำคัญในตอนกลางของพื้นที่มีความสูงประมาณ 410-580 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง เมื่อได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน จะส่งผลให้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวจึงได้รับเดือดร้อน

Tag : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเครื่องกันหนาว สภากาชาดไทย