โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 ตอน 2

วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 19:48 น.

Views

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการบรรพชา อุปสมบท และปฏิบัติธรรม ถวายพระกุศล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 13-21 มกราคม 2561 วันนี้เสนอตอน "พุทธศาสนา สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน"

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการบรรพชา