เพลิงไหม้ศาลาการเปรียญวัด จ.บุรีรัมย์

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 07:56 น.

Views

เกิดเหตุเพลิงไหม้ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิวนาราม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รถดับเพลิงเทศบาลชุมเห็ด และพื้นที่ใกล้เคียง ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง แต่ศาลาการเปรียญมีส่วนประดับตกแต่งด้วยไม้สัก ไม้มะค่าเกือบทั้งหลัง จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ เผาผลาญศาลาการเปรียญไปเกือบทั้งหลัง ค่าเสียหายเกือบ 10 ล้านบาท ส่วนสาเหตุสันนิษฐานเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร