สวนสัตว์ดุสิตเปิดให้เด็กๆ เข้าชมสัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 09:47 น.

Views

รายงานสดจากสวนสัตว์ดุสิต : พ่อแม่จูงแม่เด็กๆ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่สวนสัตว์ดุสิต โดยเด็กๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติจากซุ้มกิจกรรมหลากหลาย...