นายกฯ ขอให้เยาวชนหนักแน่นในคุณธรรม

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 11:03 น.

Views

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกเยาวชนสัมพันธ์และตัวแทนเด็กกว่า 300 คน โดยระบุว่า เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไปได้อย่างบริบูรณ์ในภายภาคหน้า ทุกคนต้องช่วยกันปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย หรืออุปสรรคใด ขณะเดียวกันเด็กต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีขึ้นมา เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างและทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในอนาคต

Tag : นายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ