เด็กภาคใต้ขอ “สันติสุข” เนื่องในวันเด็ก

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 11:43 น.

Views

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างคึกคัก  โดยเฉพาะที่จังหวัดยะลา  ซึ่งจัดขึ้นที่สนามโรงพิธีช้างเผือก  นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ได้อ่านสาส์นวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ให้เด็ก ๆ ได้รับฟังด้วย  โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ท่ามกลางการดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด

โดยปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน กว่า 50 หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมให้เด็กร่วมสนุกสนาน  แต่ที่ได้รับความสนใจคือ การแสดงชุดสุนัขสงคราม  การแสดงโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์  การเล่นเกมตอบปัญหาแจกรางวัล   และกิจกรรมสันทนาการอีกมากมายนอกเพื่อให้เด็กได้รับความรู้ความสนุกเพลิดเพลินด้วย

ทั้งนี้งจังหวัดยะลา ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน  จึงมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้  มีความรับผิดชอบ นำพาสังคมให้เกิดความสมานฉันท์ และสงบสุข  ขณะที่เด็ก ๆ ขอให้จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาสู่สันติสุขโดยเร็ว  เพื่อทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

Tag : วันเด็กชายแดนใต้คึกคัก เด็ก ๆ ขอสันติสุข