เหยี่ยวข่าว 7 สี : ชาวอำเภอหนองบัว จ.นครสวรรค์ ไม่เอาโรงงานเชื้อเพลิงขยะ

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

ในภาวะที่ปัญหาขยะถูกหยิบยกให้เป็นวาระแห่งชาติ ท่ามกลางสถานการณ์ขยะที่เพิ่มมากขึ้น แต่แหล่งกำจัดขยะมีจำกัด และเมื่อจะก่อสร้างโรงงานขยะ ในแทบทุกพื้นที่ก็จะได้รับการต่อต้านจากชาวบ้าน

ที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ขณะนี้ชาวบ้านเกิดความกังวลอย่างมาก เมื่อบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด บริษัทที่เคยประสบความสำเร็จ จากการดำเนินกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ที่จังหวัดลพบุรี ตั้งใจที่จะมาทำโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยใช้เชื้อเพลิงแปรรูปจากขยะชุมชน หรือ RDF ที่อำเภอหนองบัวแห่งนี้ โดยประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ที่จะตั้งโรงงานกำจัดขยะ คือเรื่องการทำประชาคม หรือการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเอง
  
ส่วนประเด็นขัดแย้งต่อไป เรื่องการสร้างโรงงานไปก่อนการได้รับอนุญาตนั้น ผู้ประกอบการยืนยันว่า มีสิทธิที่จะดำเนินการได้ และพร้อมปรับปรุงแก้ไข หากหน่วยงานราชการท้วงติงในส่วนใดกลับมา
  
อีกประเด็นที่กลุ่มผู้คัดค้านหยิบยกขึ้นมาต่อต้านการตั้งโรงงานคือ พื้นที่ของโรงงานอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร จนแกนนำทั้ง 10 คน ถูกผู้ประกอบการฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาท และใช้หลักฐานเท็จ เรียกค่าเสียหายคนละ 50 ล้านบาทนั้น ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นแบบนี้
  
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปเทศ ยืนยันกับทีมเหยี่ยวข่าว 7 สีทางโทรศัพท์ว่า ผู้ประกอบการรายนี้ ดำเนินการตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.กำหนดให้ทุกโรงงานปฏิบัติตาม แต่ประชาชนที่คัดค้านก็สามารถต่อสู้ และให้ข้อมูลได้ตามกระบวนการของกฎหมาย ส่วนสถานการณ์ขยะในจังหวัดนครสวรรค์นั้น ยังสามารถบริหารจัดการได้ แต่ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโรงงานกำจัดขยะในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี