นายกรัฐมนตรีเปิดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 16:48 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2561 ภายใต้คำขวัญ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" และให้โอวาทเด็กและเยาวชน ตั้งอยู่ในความดีและมีคุณธรรม ช่วยให้สังคมมีความสุขปลอดภัย  มีความกตัญญู พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้เท่าทันเทคโนโลยี โดยเปิดให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและดูนิทรรศการที่ให้ความรู้  พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีร่วมร้องเพลง "ขอใจเธอแลกเบอร์โทร", "สะพาน" และ "คนดีไม่มีวันตาย" เป็นสีสันภายในงานด้วย

กองทัพบก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายในชื่องาน "กองทัพบกปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นเด็กและเยาวชน รับรู้เรื่องศาสตร์พระราชา ความรักสามัคคี เสียสละ การมีจิตอาสา รวมทั้งแสดงนิทรรศการ อาวุธยุทโธปกรณ์ และอากาศยานที่เข้าประจำการใหม่ๆ

ตำรวจคอมมานโดกองปราบปราม ได้สาธิตงานของหน่วย ด้วยการจำลองการปฏิบัติภารกิจ และจัดกิจกรรมพร้อมแจกของรางวัลให้เด็กๆ ที่มาร่วมงาน