โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 ตอน 3

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 20:36 น.

Views

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 4 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการบรรพชา อุปสมบทและปฎิบัติธรรมถวายพระกุศล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่าง 13 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2561 วันนี้เสนอตอน ตอน "บรรพชา อุปสมบท ตามรอยบาทพระศาสดา"

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการบรรพชา