สถาบันการเงิน ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปลูกฝังการออมและการประหยัด

วันที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 20:07 น.

Views

สถาบันการเงินร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมปลูกฝังการออมและการประหยัดให้กับเด็ก ๆ

ธนาคารออมสิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "อาชีพในฝัน อัจฉริยะวัยมันส์ 4.0" หวังจุดประกายให้เด็กค้นพบอาชีพที่ใฝ่ฝัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ที่ยั่งยืน พร้อมกับปลูกฝังนิสัยรักการออมตั้งแต่วัยเด็ก โดยเด็กที่เปิดบัญชีฝากเงิน หรือฝากเงินวันนี้ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ได้รับกระปุกออมสินอาชีพในฝัน ซึ่งธนาคารออมสินจัดทำขึ้นเพื่อแจกเด็กวันนี้ ถึง 1 ล้านใบ ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความสนใจร่วมฝากเงิน เพื่อรับกระปุกออมสินกลับไปออมเงินที่บ้านเป็นจำนวนมาก

ภายในงาน ยังให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องสังคมไร้เงินสด ผ่านการลงทะเบียนร่วมงานด้วยระบบคิวอาร์โค้ด โดยเด็กได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ และได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย

ส่วนที่ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "Fin For Fun Camping" สอดแทรกแนวคิดปลูกฝังการออม และการวางแผนการใช้จ่าย ผ่านกิจกรรมการออกแบบสมุดรายรับ-รายจ่ายของตนเองและเปรียบเทียบราคาสินค้า รวมทั้งการแยกแยะสิ่งของจำเป็น และสิ่งของฟุ่มเฟือย

ขณะที่ บริษัทไปรษณีย์ไทยได้เปิดจำหน่ายแสตมป์ชุดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันแรก เป็นภาพของเล่นพื้นบ้าน รวม 4 ภาพ ได้แก่ ภาพโคมกระดาษ, ป๋องแป๋ง, งูกระดาษ และพัดกระดาษ เพื่อย้อนตำนานของเล่นพื้นบ้าน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล จำหน่ายในราคาดวงละ 3 บาท หรือชุดละ 120 บาท

รวมทั้งยังมีโปสการ์ดภาพของเล่นโบราณ ใบละ 10 บาท และซองวันแรกจำหน่าย ซองละ 23 บาท โดยมีการจัดกิจกรรมแจกของเล่นโบราณให้แก่เด็ก ๆ ที่มาลงทะเบียน และผู้ใหญ่ที่ซื้อแสตมป์วันเด็กด้วย

Tag : สถาบันการเงิน ปลูกฝังการออม การประหยัดเงิน งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันเด็ก ธนาคารออมสิน